Villkor för registrering och handel


Blinto AB förmedlar objekt via nätauktioner via marknadsplatsen blinto.se och har fått i uppdrag av säljare att mäkla dessa vidare till högstbjudande.
Priser som anges är exklusive moms.

Auktioner
Auktionerna håller öppet 24 timmar om dygnet och avslutas vid tydligt definierad tidpunkt.
Om ett bud inkommer strax innan stängning förlängs auktionen med ytterligare 3 minuter. Vinnaren av auktionen kontaktas via e-post eller telefon, senast 3 dagar efter avslutad auktion. Blinto har inte ansvar för eventuella fel eller brister orsakade av budgivare, inklusive eventuella tekniska problem som omöjliggjort bud att registreras.

Säljare
Blinto förmedlar endast objekten och uppdragsgivaren är den säljande parten.
Det betyder att du köper produkten direkt från säljaren och inte från Blinto.

Köpare
För att kunna köpa objekt på blinto.se behöver du ha ett registrerat konto. Du kan registrera dig som privatperson eller företag och Blinto granskar alla registreringar manuellt. Därför kan viss fördröjning ske. För att kunna registrera ett konto måste du vara 18 år och acceptera Blintos användarvillkor. Följs inte villkoren har Blinto rätt att spärra ett konto. När du registrerar ett konto godkänner du att Blinto får använda dina person- eller företagsuppgifter på ett sådant sätt att din användarupplevelse blir bästa möjliga. Läs gärna mer i vår integritetspolicy hur personuppgifter hanteras.

Budgivning
Som budgivare är du bunden vid ditt bud. Det gäller även om det inte uppnår så kallat reservationspris. Det finns möjlighet att lägga ett autobud som inte är synligt. Skulle två lika autobud läggas gäller det som lades först. Observera att Blinto frånsäger sig ansvar om ett bud av någon anledning inte registreras. Kontrollera därför alltid att budet är registrerat.

Försäljningsobjekt
Det är alltid upp till köparen att ta del av beskrivningar och bilder av objekten. Samtliga objekt som auktioneras ut säljs i befintligt skick. Om objekt har en knapphändig skickbeskrivning är det upp till köparen att beakta att dessa kan ha dolda eller okända fel.

Reparationsobjekt (repobjekt)
De objekt som märks som reparationsobjekt har ej genomgått granskning av Blintos representanter, vilket innebär att det kan finnas brister som inte är dokumenterade i text eller bild. Personbilar och lätta lastbilar till ett värde under 30 000 kr klassas automatiskt som reperationsobjekt. Du kan inte reklamera ett reparationsobjekt.

Reservationspris
Samtliga auktioner har ett reservationspris som säljaren har accepterat, det framgår tydligt på varje auktion om reservationspriset uppnåtts.

Garanti
Det lämnas ingen garanti på köpta objekt.

Avgifter
En slagavgift (inropsavgift), som framgår vid varje objektbeskrivning, tillkommer ditt köp.

Moms
Om inget annat anges tillkommer alltid moms på redovisade priser.

Betalning
När du vinner en budgivning får du ett mail som bekräftar detta. En faktura kommer att skickas till dig nästkommande dag.

Godkänna objekt
Det kan förekomma fel och brister på de objekt som säljs och de säljs i befintligt skick. Se rubrikerna försäljningsobjekt och reparationsobjekt ovan. Uppdragsgivaren ansvarar inte för eventuella fel som identifieras efter upphämtning. Använder du tredje part för transport anses detta som godkänd upphämtning. Objekt som säljs av konkursförvaltare eller annan tvångsmässig försäljning gäller Konsumentköplagen.

Hämtning
Som köpare ansvarar man för hämtning och eventuell nedmontering om inget annat avtalats. Du har 15 dagar på dig att hämta varan efter avslutad auktion, annars tillkommer en avgift om 500 kr för varje påbörjad vecka. Innan du kan hämta en vara måste fakturan vara registrerad som betald och tid för hämtning måste bokas i förväg. Hämtar du inte varan inom 30 dagar kan köpet hävas och skadestånd utkrävas.

Export
Om objektet köps av utländsk köpare ska det exporteras direkt efter hämtning. Som köpare ansvarar du för att ta fram exportbevis på detta och kunna uppvisa detta vid förfrågan. Kan du inte styrka exporten kan Blinto fakturera moms i efterhand.

Ångerrätt
Buden är bindande, vilket gör att du inte har någon ångerrätt.

Reklamation
Som förmedlare av objekt är det också Blinto som ansvarar för reklamationsärenden. Meddela alltid Blinto om du avser att reklamera ett objekt och detta måste ske innan du transporterar objektet från upphämtningen. Meddela också Blinto innan du genomför en eventuell reparation och ange kostnadsförslag. Det krävs ett godkännande från Blinto innan du kan få ersättning för dessa kostnader.
Vid en reklamation ersätter uppdragsgivaren eller Blinto ej direkta eller indirekta förluster.

Skrivfel, tryckfel, tekniska problem
Blinto reserverar sig mot skrivfel och kan inte heller garantera att bilder återger en exakt gestaltning av objekten.

Blinto har rätt att avböja försäljning under hela auktionsprocessen och bortse från bud. Blinto har även rätt att bestämma om budgivning skall genomföras på nytt på grund av tekniska problem, felskrivningar eller andra anledningar. Blinto tar ej ansvar för skada, följdskador eller kostnader som kan åsamkas budgivare eller budgivarens uppdragsgivare med anledning av ovanstående eller om bud ej har registrerats, tekniska problem på nätuppkopplingar, datorer mm.